ขั้นตอนการดำเนินการกรณีคนไทยเสียชีวิตในซาอุดีอาระเบีย

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีคนไทยเสียชีวิตในซาอุดีอาระเบีย

9 ก.ค. 2563