สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด (Riyadh)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
(Riyadh)

ที่ตั้ง

Diplomatic Quarter,P.O. Box 94359,Riyadh 11693

วันที่ทำการ

Sunday - Thursday 08.00-15.00 hours

เวลาทำการของวีซ่า

09.00-12.00 hours Official Weekend Friday & Saturday

เบอร์ติดต่อ

(966-1) 488-1174, 488-0797, 488-0300, 488-1507 VOIP: 522601-4

แฟ็กซ์

(966-1) 488-1179

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายดามพ์ บุญธรรม
(MR. DARM BOONTHAM)

Minister
(Minister)

- นางสาวธิดา สุขีลาภ
(MISS TIDA SUKEELAP)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายนิรันดร หนูมา
(MR. NIRUNDORN NUMA)

- นายนที วิชิตสรสาตร
(MR. NATEE VICHITSORASATRA)

Counsellor
(Counsellor)

- นางเฟม พุทธาวัฒน์
(MRS. FAME BUDDHAVADHANA)

- นายมนัสวีร์ ตัญญูไพบูลย์
(MR MANASAWEE TONYOOPAIBOON)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางธิษตยา คุณพ่วง
(MRS. THITTAYA KUNPUANG)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Labour Affairs

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy 3328 Al-Khawabi Street, Unit 1 Riyadh 8300-12513 Saudi Arabia

เบอร์ติดต่อ

Tel. +966 11 482 7689

อีเมล

[email protected] https://sau-riyadh.mol.go.th

ตำแหน่ง

Minister Counsellor (Labour)

ชื่อ-สกุล

นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย
(MR. TANIT LOIPIMAI)

ตำแหน่ง

Counsellor (Labour)

ชื่อ-สกุล

นายชาติชาย เทียมสนิท
(MR. CHARTCHAI TIAMSANIT)

Thai Trade Office

ที่ตั้ง

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL Al Dras Tower, 7th Floor, King Abdullah Road, P.O. Box 8014, Jeddah 21482, Kingdom of Saudi Arabia

เบอร์ติดต่อ

Tel. (966-12) 6533280, 6533132

อีเมล

E-mail: [email protected] / [email protected] Website: http://www.thaitrade.com http://www.thaitradefair.com Working Hours : 09.00 hrs. – 16.00 hrs. (Sunday–Wednesday)

แฟ็กซ์

Fax : (966-12) 6504544

ตำแหน่ง

Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายอฐิคม ตันติวงศ์
(MR. ATHIKHOM TUNTIWONG)

ตำแหน่ง

Vice Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายไตรรงค์ วันอารีย์
(MR. TRIRONG WAN-AR-REE)