หมายเลข Hotline สายด่วน เพื่อบริการคนไทย (+966) 055 462 2005 / 055 798 2002 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข CD 0003 ALD

18 ธ.ค. 2565

ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ

25 พ.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

11 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง เวลาทำการในเดือนรอมฏอน

28 เม.ย. 2562

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

7 ก.พ. 2562

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2562 และตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทย ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่เมืองบูไรดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

1 ก.พ. 2562

ดูทั้งหมด