อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบนาย Sami Saad N. Al-Sager ตำแหน่ง Vice President for Operations Sector ขององค์การอาหารและยาซาอุดีฯ

อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบนาย Sami Saad N. Al-Sager ตำแหน่ง Vice President for Operations Sector ขององค์การอาหารและยาซาอุดีฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2565

| 193 view

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบนาย Sami Saad N. Al-Sager ตำแหน่ง Vice President for Operations Sector ขององค์การอาหารและยาซาอุดีฯ (Saudi Food and Drug Authority: SFDA) เพื่อหารือเรื่องแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ SFDA โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว นาย Al-Sager ได้แจ้งว่า ทางการซาอุดีฯ เห็นชอบให้ปลดมาตรการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ