อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าพบนาย Tariq Mohammed Al Haidary ตำแหน่ง Deputy Chairman of the Board ของสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย

อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าพบนาย Tariq Mohammed Al Haidary ตำแหน่ง Deputy Chairman of the Board ของสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2565

| 212 view

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบนาย Tariq Mohammed Al Haidary ตำแหน่ง Deputy Chairman of the Board ของสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Federation of Saudi Chambers) โดยมีนาย Hussein Al-Abdulqader รักษาการเลขาธิการสภาหอการค้าซาอุดีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีฯ ในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว พลังงาน และแรงงาน ทั้งนี้ ภายหลังการพบหารือ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนซาอุดีฯ เกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีฯ หลังจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ