มาตรการเกี่ยวกับ COVID-19 ของซาอุดีฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ตามการประกาศล่าสุดของทางการซาอุดีฯ

มาตรการเกี่ยวกับ COVID-19 ของซาอุดีฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ตามการประกาศล่าสุดของทางการซาอุดีฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2565

| 613 view
มาตรการเกี่ยวกับ COVID-19 ของซาอุดีฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ตามการประกาศล่าสุดของทางการซาอุดีฯ
 
1. มาตรการที่ยกเลิก
1.1 ยกเลิกการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งในสถานที่ปิด และในสถานที่เปิด รวมถึงในมัสยิดต่างๆ
1.2 ยกเลิกการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่เปิด
1.3 ยกเลิกการบังคับให้แสดงผลตรวจ PCR หรือ Antigen ก่อนเดินทางเข้าซาอุดีฯ
1.4 ยกเลิกการกักตัวเมื่อเดินทางถึงซาอุดีฯ ทั้งแบบ institutional quarantine และ home quarantine
1.5 ยกเลิกการห้ามเดินทางเข้าซาอุดีฯ จากประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ (จากที่เคยห้ามเพราะ COVID-19 จำนวน 19 ประเทศ) คือ เอธิโอเปีย อัฟกานิสถาน แอฟริกาใต้ นามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก เลโซโท เอสวาตีนี มาลาวี แซมเบีย มาดากัสการ์ แองโกลา เซเชลส์ มอริเชียส คอโมโรส และไนจีเรีย (ที่ยังคงห้ามอยู่ คือ ตุรกี กับเลบานอน)
 
2. มาตรการที่ยังคงให้ปฏิบัติต่อไป
2.1 สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด รวมถึงในมัสยิด
2.2 ใช้ app Tawakkalna แสดงผลว่า “immune” คือได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว 3 เข็ม ในการเข้าสถานที่ต่างๆ รวมถึงการขึ้นเครื่องบิน
2.3 คนต่างชาติซึ่งไม่มีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ ที่จะเดินทางเข้าซาอุดีฯ ยังต้องลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนเข็มที่วัคซีนแต่ละชนิดกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ที่เว็บไซต์ https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงซาอุดีฯ ก็ต้อง download app Tawakkalna
ปัจจุบัน วัคซีนที่ทางการซาอุดีฯ ยอมรับ มี 9 ชนิด คือ Pfizer, Moderna, Oxford AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik and Covovax
 
3. มาตรการใหม่
คนต่างชาติที่เดินทางเข้าซาอุดีฯ ด้วย Visit Visa ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในซาอุดีฯ ตลอดระยะเวลาที่พำนักในซาอุดีฯ