กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 5,223 view

DSC_07512

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Map

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours

Visa Hours :
  09.00 - 12.00 Hours

Official Weekend :
  Friday & Saturday