เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมชม โครงการ King Salman Energy Park หรือ SPARK ณ เมือง Dammam

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมชม โครงการ King Salman Energy Park หรือ SPARK ณ เมือง Dammam

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2567

| 293 view
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วย นส. ธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต และนายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา สำนักงานแรงงาน กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการ King Salman Energy Park หรือ SPARK ณ เมือง Dammam ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งใหม่ของ บริษัท ARAMCO เพื่อให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านพลังงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในห่วงโข่อุปทานของการผลิตพลังงาน โดยมีระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยี โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ของ GCC ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับนาย Azzam Al-Bassam, Chief Financial Officer ของโครงการ SPARK ซึ่งได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในด้านพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ