เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2565

| 840 view
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Abdulmajeed Al-Smari รักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ในนามเจ้าชาย Faisal bin Farhan Al Saud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อแนะนำตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียซึ่งรักษาการอธิบดีกรมพิธีการทูตได้ยืนยันความพร้อมของกรมพิธีการทูตที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่
 
On 2 November 2022, His Excellency Mr. Darm Boontham, Ambassador Designate of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Saudi Arabia has presented the copy of his letters of credence to His Excellency Mr. Abdulmajeed Al-Smari, Acting Deputy Minister for Protocol Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia, on behalf of His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia.
 
Both sides discussed ways and means to strengthen the cooperation between Thailand and Saudi Arabia, during which the Department of Protocol Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia will render full support to the Thai Ambassador during his tenure.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ