เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชม GCC Lab ในเมือง Dammam

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชม GCC Lab ในเมือง Dammam

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2567

| 272 view
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วย นส. ธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต และนายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา สำนักงานแรงงาน กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมชม GCC Lab ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Dammam และเป็นบริษัทแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการทดสอบและรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่จะนำไปจำหน่ายในซาอุดีฯ
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับนาย Mohammed Al-Muaili, Chief Operatios Officer และนาย Khalef Masaeed พร้อมทีมผู้บริหารของ GCC Lab เกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ผลิตและส่งออกอุปกรณ์การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าในการเข้ามาร่วมในอุตสาหกรรมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าในซาอุดีฯ ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ