ปิดรับการลงทะเบียน Thailand Pass แบบ Test & Go ทั้งหมด และแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

ปิดรับการลงทะเบียน Thailand Pass แบบ Test & Go ทั้งหมด และแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 796 view

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ