หมายเลข Hotline สายด่วน เพื่อบริการคนไทย (+966) 055 462 2005 / 055 798 2002 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

26 ก.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

23 ส.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

11 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด