ข่าว | News

แจ้งให้คนไทยในซาอุดีฯ ที่จะเดินทางจากซาอุดีฯ กลับประเทศไทย และที่จะเดินทางภายในซาอุดีอาระเบีย

24 เม.ย. 2564

คนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากซาอุดีอาระเบียและเลบานอน ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด (PCR test) และใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

1 เม.ย. 2564

บริการคำปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “Doctor A to Z”

25 ก.พ. 2564

การแจ้งเตือนภัยในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

16 ก.พ. 2564

ซาอุดีอาระเบียจัดการประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 4

10 ก.พ. 2564

รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศใช้มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

4 ก.พ. 2564

รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศระงับการอนุญาตให้ผู้โดยสารจาก 20 ประเทศ

4 ก.พ. 2564

แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ของซาอุดีฯ กับการแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนซาอุดีฯ

31 ม.ค. 2564

รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศเลื่อนกำหนดวันเปิดพรมแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

31 ม.ค. 2564