ข่าว | News

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมงาน Human Capability Initiative

28 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) Saudi Arabia

27 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ให้การต้อนรับประธานสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

26 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน 3rd Saudi Media Forum

21 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เยี่ยมชมร้าน Ameenah Flagship Store

19 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เข้าเยี่ยมเลขาธิการของ World Assembly for Muslim Youth

18 ก.พ. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานในซาอุดีอาระเบีย ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ เมืองอัลโคบาร์

16 ก.พ. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “ลัดฟ้าเปิดการค้าซาอุดีฯ และโอมานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

13 ก.พ. 2567

อุปทูตเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

12 ก.พ. 2567