ข่าว | News

ปิดรับการลงทะเบียน Thailand Pass แบบ Test & Go ทั้งหมด และแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

21 ธ.ค. 2564

อุปทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)

16 ธ.ค. 2564

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

1 ธ.ค. 2564

ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

22 พ.ย. 2564

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

20 ต.ค. 2564

ซาอุดีฯ ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2564

16 ต.ค. 2564

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

12 ต.ค. 2564

การลดวันกักตัวในโรงแรม (alternative quarantine - AQ) จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน

28 ก.ย. 2564