วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,753 view

ตำแหน่งงานต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับชาวซาอุดีอาระเบียเท่านั้น

1  ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล( Executive HR manager)

2  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR manager)

3  ผู้จัดการด้านแรงงาน (Labor affairs manager)

4  ผู้จัดการด้านธุรการ (Staff relations manager)

5  ผู้เชี่ยวชาญงานธุรการ (Staff relations specialist)

6  พนักงานเสมียนธุรการ (Staff relations clerk)

7  พนักงานรับสมัครงาน (Recruitment clerk)

8  พนักงานกิจการบุคคล (Staff affairs clerk)

9  เสมียนควบคุมการเข้าร่วมประชุม ( Attendance control clerk)

10 พนักงานต้อนรับ (ทั่วไป) (Receptionist (general)

11 พนักงานต้อนรับโรงแรม (Hotel receptionist)

12 พนักงานต้อนรับผู้ป่วย ( Health receptionist)

13 พนักงานรับเรื่องร้องเรียน ( Claims clerk)

14 เลขานุการด้านการเงิน  (Treasury secretary)

15 พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security)

16 นายหน้า(ตัวแทน) ติดต่อ/เดินเรื่อง  (Broker)

17 ช่างกุญแจ  (Key specialist)

18 นายหน้า(ตัวแทน) ด้านศุลกากร (Customs broker)

19 พนักงานขายสินค้าสตรี (Female sales specialists (women only)