วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,085 view
  • Thai Restaurants in Riyadh and Major Cities
Restaurant Name Telephone No. Location Map            

Kruathai Restaurant

Villa Restaurant

Chiangmai Restaurant

Tomyum Goong Restaurant

Seefa Restaurant

Phuket Restaurant

Thai House Restaurant

Bangkok Restaurant

Pattaya Restaurant

Nakhonsawan Restaurant

464 7228

482 2749

483 3695

493 7313

419 9000 Ext: 435

03-898 0700

03-898 3187

03-894 7560

03-895 5136 , 03-899 0801

03-865 0438

Riyadh

Riyadh

Riyadh

Riyadh

Riyadh

Al-Khobar

Al-Khobar

Al-Khobar

Al-Khobar

Al-Khobar