วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,326 view
การปฏิบัติตัวของคนไทยในซาอุดีอาระเบีย

ผู้ชาย

1. ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น
2. ห้ามใส่สร้อยคำทองคำ
3. ห้ามนำสิ่งของบูชาทุกอย่างที่เป็นของศาสนาอื่น ๆ เข้าประเทศ
4. ห้ามเดินกับสตรีที่มิใช่ภรรยา
5. ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน
6. ห้ามไม่ให้มีการบันเทิงทุกชนิด

ผู้หญิง

1. ในที่สาธารณะต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิด คลุมศรีษะและสวมชุดคลุมสีดำ (อาบายาห์)
2. ห้ามออกนอกที่อยู่อาศัยตามลำพัง ต้องมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นชายตามไปดูแลด้วย

บทลงโทษ

ค้ายาเสพย์ติด ลงโทษประหารชีวิต

ฆ่าคนตาย ประหารชีวิต ยกเว้นได้รับการอภัยโทษจากเจ้าทุกข์โดยอาจเรียกร้องเงินทดแทนการเสียชีวิตแทนการประหารชีวิต

ขโมย โทษตัดข้อมือ

การดื่มสุรา เล่นการพนัน และผิดกฎจราจร ลงโทษจำคุกและเฆี่ยน สำหรับชาวต่างชาติหลังจากพ้นโทษแล้วจะถูกเนรเทศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 ทางการซาอุดีอาระเบียประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ รวมทั้งบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจำนวนค่าปรับมีความแตกต่างตามฐานความผิด และจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีกระทำผิดซ้ำ โดยให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการชี้มูลความผิดและให้ผู้กระทำผิดชำระเงินค่าปรับ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ