ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2564

| 292 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคโลหิต
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาล
King Faisal Specialist Hospital
and Research Centre กรุงริยาด
 
การแต่งกาย: เสื้อโปโลสีเหลือง หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง หรือสีอื่นๆ พร้อมด้วยหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา (หากมี)