ซาอุดีฯ ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในซาอุดีฯ เพิ่มอีก 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ Sinopharm

ซาอุดีฯ ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในซาอุดีฯ เพิ่มอีก 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ Sinopharm

25 ส.ค. 2564

118 view
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 ทางการซาอุดีฯ ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในซาอุดีฯ เพิ่มอีก 2 ยี่ห้อ คือ Sinovac และ Sinopharm จากเดิมที่มี 4 ยี่ห้อ คือ Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson และ Moderna รวมเป็น 6 ยี่ห้อ โดยระบุด้วยว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ในต่างประเทศ และ booster dose ของวัคซีน 1 ใน 4 ยี่ห้อที่ทางการซาอุดีฯ อนุมัติก่อนนี้ สามารถลงทะเบียน เพื่อเดินทางเข้าซาอุดีฯ โดยขอยกเว้นการกักตัวได้
 
ในขณะเดียวกัน ทางการซาอุดีฯ ได้ปรับมาตรการโดยอนุญาตให้คนต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มในซาอุดีฯ แล้ว สามารถเดินทางกลับเข้าซาอุดีฯ จากประเทศหรือผ่านประเทศที่ทางการซาอุดีฯ ห้ามเข้าซาอุดีฯ เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ (เท่ากับว่าคนต่างชาติรวมถึงคนไทยที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มในซาอุดีฯ สามารถกลับเข้าซาอุดีฯ จากหรือผ่านเมืองดูไบหรือกรุงอาบูดาบีได้อีกครั้งแล้ว)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ