เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานกรรมการบริหาร บริษัท Saudi Power Procurement Company (SPCC)

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานกรรมการบริหาร บริษัท Saudi Power Procurement Company (SPCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

| 488 view

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และนางสาวธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต ได้เข้าพบหารือกับ Eng. Mazin Albahkali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Saudi Power Procurement Company (SPCC) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Supreme Committee for Energy Mix for the Electricity Generation and Empowering Renewable Energy Sector สังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประกวดราคาโครงการพลังงานทดแทนและพลังงานทั่วไป และรับซื้อกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในซาอุดีอาระเบียที่เพิ่มมากขึ้น

 

โดยในโิอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปแข่งขันประกวดราคาเพื่อดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานรูปแบบเดิมในซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ