พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ต.ค. 2565

| 469 view

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้เป็นผู้แทนของคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน ในการวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ