สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2564

| 845 view

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา ได้แก่ การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนไทยในกรุงริยาด ไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาล King Faisal Specialist Hospital and Research Centre กรุงริยาด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ