ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2567

| 1,683 view

Announcement for Position of Economic, Political, and Diplomatic Assistant

เอกสารประกอบ

67-2-20_Position_Announcement.pdf