ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2567

| 315 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอประกาศราคากลางสำหรับการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบและรายละเอียดประกอบแบบในรูปแบบตามธรรมเนียมและข้อบังคับท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบและรายละเอียดประกอบแบบในรูปแบบตามธรรมเนียมและข้อบังคับท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียสำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ระยะที่สอง ในส่วนเพิ่มเติม

 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_ที่ทำการ_สอท._ปี_2567__(9_พ.ค._2567).pdf
ประกาศราคากลาง_ทำเนียบ_ออท._ปี_2567__(9_พ.ค._2567).pdf