งานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Amazing ASEAN 2022) จัดที่ห้างลูลู่ ทั่วประเทศซาอุดีฯ วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565

งานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Amazing ASEAN 2022) จัดที่ห้างลูลู่ ทั่วประเทศซาอุดีฯ วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 732 view
งานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Amazing ASEAN 2022) จัดที่ห้างลูลู่ ทั่วประเทศซาอุดีฯ วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565 โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาซียนแห่งกรุงริยาด (ASEAN Riyadh Committee) ในปัจจุบัน ได้นำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และคณบดีคณะทูตในซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากประเทศไทยหลายรายการที่นำมาจำหน่าย ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าไทยทางออนไลน์ได้จากช่องทางของ LuLu Hypermarkets ด้วยครับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ