การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2562 และตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทย ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่เมืองบูไรดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2562 และตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทย ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่เมืองบูไรดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 700 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2562 และตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทย

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่เมืองบูไรดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

                  - - - - - - - - - - - -          

 

                                 ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) กำหนดจะจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีพาสปอร์ต งานบัตรประจำตัวประชาชน งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎรและการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทยในเมืองบูไรดาห์และเมืองอื่น ๆ ใกล้เคียงที่อยู่ในมณฑลกาซีม ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ที่โรงแรมโกลเดนทิวลิป เมืองบูไรดาห์ (Golden Tulip Hotel Buraidah) ดังแผนที่ที่แนบมาพร้อมนี้   

                                 ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการด้านกงสุลหรือขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ โปรดนำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา หรือสำเนาทะเบียนบ้านของท่านมาในวันให้บริการด้วย และสำหรับผู้ที่จะขอรับบริการตรวจสุขภาพ โปรดนำยาที่ท่านรับประทานหรือใช้อยู่เป็นประจำติดตัวมาด้วย พร้อมฉลากยา/ใบสั่งยาที่ท่านเคยมี เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคและอาการโดยทีมแพทย์ท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 011 488-1174 ต่อ 223-225 หรือสายด่วน (hotline) ที่หมายเลข 055 798 2002 และ 055 462 2005 

                                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                               

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

                                               

                                                                                                           

                                                                 (นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา)

                                                                      อัครราชทูต ณ กรุงริยาด

                                                                               อุปทูต                     

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ