ประกาศ อุปทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ อุปทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 659 view

scan0003.jpg