ชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา พร้อมรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา พร้อมรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,745 view

เอกสารประกอบ

travel-20191202-213049-339853.pdf