"THAI FIGHT เบตง" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

"THAI FIGHT เบตง" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,032 view

เอกสารประกอบ

travel-20191202-211203-819099.pdf