แจ้งให้คนไทยในซาอุดีฯ ที่จะเดินทางจากซาอุดีฯ กลับประเทศไทย และที่จะเดินทางภายในซาอุดีอาระเบีย

แจ้งให้คนไทยในซาอุดีฯ ที่จะเดินทางจากซาอุดีฯ กลับประเทศไทย และที่จะเดินทางภายในซาอุดีอาระเบีย

24 เม.ย. 2564

81 view
ขอแจ้งให้คนไทยในซาอุดีฯ ที่จะเดินทางจากซาอุดีฯ กลับประเทศไทย และที่จะเดินทางภายในซาอุดีฯ โดยเครื่องบิน ว่าสื่อมวลชนซาอุดีฯ รายงานข่าวในวันนี้ (24 เม.ย. 2564) ว่าสำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดีฯ (GACA) ได้แจ้งให้สายการบินทุกแห่งในซาอุดีฯ ตรวจสอบข้อมูลใน Application Tawakkalna ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โดยสารทุกราย ก่อนที่จะออกบัตรขึ้นเครื่องบิน (boarding pass) โดยใน Application Tawakkalna ของผู้โดยสารจะต้องแสดงข้อมูลว่า “Immune” (มีภูมิคุ้มกันจาก COVID-19 โดยการฉีดวัคซีนแล้ว 1 หรือ 2 เข็ม) หรือ “Not Infected” (ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19) จึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้
 
ดังนั้น ผู้เดินทางจึงต้องมี Application Tawakkalna ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน และหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็ต้องมีประวัติในฐานข้อมูล Sehhaty ของรัฐบาลซาอุดีฯ ว่า เคยตรวจแล้วไม่พบว่ามีเชื้อ COVID-19
 
ในขณะเดียวกัน ผู้เดินทางอาจพิจารณาสอบถามเพิ่มเติมกับสายการบินก่อนถึงวันเดินทางด้วยว่าจำเป็นต้องดำเนินการอะไรบ้างหรือไม่
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา คนไทยที่เดินทางจากซาอุดีฯ และเลบานอน ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อ COVID-19 (PCR test) และใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ในการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกต่อไป แต่หากสายการบินกำหนดให้ต้องแสดงเอกสารใด ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของสายการบินนั้นๆ