เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย-ไทย (Saudi-Thai Business Council- STBC)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย-ไทย (Saudi-Thai Business Council- STBC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,219 view
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Sami Al-Obaidi ประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย-ไทย (Saudi-Thai Business Council- STBC) และอดีตประธานสมาพันธ์หอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Federation of Saudi Chambers-FSC) โดยมีนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บ. Berli Jucker Public Company Limited (BJC) และ บมจ.Big C Retail และคณะนักธุรกิจไทยและต่างประเทศเข้าร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับประธาน STBC เกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องใช้จากประเทศไทยในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ