เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ HARNN Heritage Spa

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ HARNN Heritage Spa
321 view
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ HARNN Heritage Spa ณ โรงแรม InterContinental Durrat Al Riyadh Resort & Spa กรุงริยาด โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญเป็นผู้กล่าวเปิดงานร่วมกับนายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล CEO และผู้ก่อตั้งธนจิรากรุ๊ป เจ้าของแบรนด์ HARNN และนาย Marc Reissinger ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเปิด HARNN Heritage Spa ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะการนวดไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ขององค์การ UNESCO เมื่อปี 2562

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ