เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบกับนาย Gerard Inzerillo, Group Chief Executive Officer, บริษัท Diriyah

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบกับนาย Gerard Inzerillo, Group Chief Executive Officer, บริษัท Diriyah

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,570 view
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนางสาวธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต ได้เข้าพบกับนาย Gerard Inzerillo, Group Chief Executive Officer, บริษัท Diriyah ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการ Diriyah Gate ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีฯ 2030 เพื่อฟื้นฟูความรุ่งเรืองของเมืองมรดกโลก Diriyah และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเมืองประวัติศาสตร์ดังกล่าวในพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตรภายในกรุงริยาด
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ Diriyah Gate และได้หารือกับผู้บริหารโครงการฯ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับโครงการฯ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะการแสดง เพื่อฉลองการเปิดตัวร้านอาหารไทยและโรงแรม Anantara Diriyah ในพื้นที่โครงการ Diriyah Gate
 
ทั้งนี้ การพบหารือดังกล่าวจะช่วยปูทางสำหรับการแสวงหาลู่ทาง/โอกาสการลงทุนของไทยเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ