เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในโอกาสวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในโอกาสวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 107 view
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในโอกาสวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีฯ ออท ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเชียน ณ กรุงริยาด (ASEAN Riyadh Committee หรือ ARC) ซึ่วที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของสถานเอกอัครราขทูตประเทศสมาชิก ASEAN ณ กรุงริยาด และกิจกรรมต่างๆ ที่ ARC จะดำเนินการร่วมกันจนถึงปลายปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ