เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นำหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทยที่มีสำนักงานประจำกรุงริยาดเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นำหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทยที่มีสำนักงานประจำกรุงริยาดเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,207 view
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ที่มีสำนักงานประจำกรุงริยาด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โอกาสนี้ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน รวมถึงการผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนหรือข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ ความร่วมมือด้านการรับมือกับโรคระบาด การพัฒนาสุขอนามัยของแรงงาน และการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขของสองประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หยิบยกประเด็นการอำนวยความสะดวกให้คณะแพทย์ไทยในการดูแลสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาร่วมพิธีฮัจย์เป็นประจำทุกปีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ