เอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียนประจำกรุงริยาดเข้าร่วมการประชุมและรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับและกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

เอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียนประจำกรุงริยาดเข้าร่วมการประชุมและรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับและกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,183 view
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศกลุ่ม ASEAN ประจำกรุงริยาด ซึ่งมีอยู่ 7 ประเทศ (บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และเมียนมา) ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) นำโดย Dr. Abdul Aziz Abu Hamad Aluwaisheg, Assistant Secretary-General for Political Affairs and Negotiations และกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย นำโดย H.E. Dr. Abdullah Altayer, Advisor Multilateral International Relations โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสุดยอด ASEAN-GCC ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่ 20 ตุลาคม ศกนี้
 
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการ GCC ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงริยาด ทั้ง 7 ประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ