เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มมุสลิม ประจำปี 2567

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มมุสลิม ประจำปี 2567
222 view
เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา กรุงอาบูดาบี กรุงอังการา และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตจาก 8 ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี ที่ประจำการในประเทศไทย ได้เดินทางเยือนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มมุสลิม ประจำปี 2567 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันจัดขึ้น
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับฟังการนำเสนอแผนและการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ด้วย
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา โดยสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศมุสลิมได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่โดยคนในพื้นที่เอง รวมทั้งกล่าวถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดในการส่งเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาไทยจาก จชต. ในซาอุดีฯ และเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการจาก จชต. ในการขยายตลาดส่งออกสินค้าของตนในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในซาอุดีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ