เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย
455 view
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้เข้าพบหารือกับ H.E. Dr. Abdullah Abuthain รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย (แรงงาน) ณ สำนักงานใหญ่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย
 
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีฯ ในภาคแรงงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการพยาบาลและบุคลากรการแพทย์
 
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลแรงงานเฉพาะทางและแรงงานภายในประเทศ จากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้าง สิทธิแรงงาน รวมถึงสิทธิในการได้รับการคุ้มครองด้านกฏหมายของแรงงานไทยที่ทำงานในซาอุดีฯ อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ