เอกอัครราชทูตฯ พบกับ Chairman of Tamimi Group

เอกอัครราชทูตฯ พบกับ Chairman of Tamimi Group

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ธ.ค. 2566

| 253 view
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วย นส. ธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต และนายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา สำนักงานแรงงาน กรุงริยาด เข้าพบกับนาย Tareq Tamimi, Chairman of Tamimi Group พร้อมด้วยนาย Fawaz AlTamimi, Executive Vice President และผู้บริหารบริษัท Tamimi Group ณ ที่ทำการบริษัท Tamimi Group เมือง Dammam
 
ทั้งนี้ Tamimi Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซาอุดีฯ ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายสาขา ทั้งด้านอุตสาหกรรม และการค้า และบริการ โดยเป็นเจ้าของเครื่อข่ายห้าง Tamimi hypermarket ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของซาอุดีฯ
 
ในโอกาสการพบกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มการส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของไทยเข้ามาจำหน่ายในตลาดซาอุดีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ