สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา ได้แก่ การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา ได้แก่ การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 26 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการจิตอาสา ได้แก่ การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คนไทยในกรุงริยาดและคู่สมรส ไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาล King Faisal Specialist Hospital and Research Centre กรุงริยาด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ