สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยกาศีม (Qassim University) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เลี้ยงส่งบัณฑิต ปี 2567”

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยกาศีม (Qassim University) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เลี้ยงส่งบัณฑิต ปี 2567”
357 view
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสมาคมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยกาศีม (Qassim University) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เลี้ยงส่งบัณฑิต ปี 2567” เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาไทย 8 คนที่จบการศึกษาในปี 2567 โดยในโอกาสดังกล่าว นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้มอบหมายให้นางสาวธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต เดินทางไปแสดงร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบูไรดา มณฑล Qassim (อยู่ห่างจากกรุงริยาดประมาณ 380 กิโลเมตร) โดยในระหว่างการพูดคุยแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่บัณฑิตจบใหม่ นางสาวธิดาฯ ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาไทยในทุก ๆ ปี
 
ในโอกาสเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรให้แก่คนไทยและนักศึกษาไทยในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะการรับคำร้องขอจดทะเบียนเกิดเพื่อออกสูติบัตรสำหรับทารกแรกเกิดซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางไกลไปรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ