สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน “Muaythai Gala 2024”

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน “Muaythai Gala 2024”
369 view
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย (Saudi Muaythai Federation หรือ SMF) การกีฬาแห่งประเทศไทย และ International Federation of MuayThai Association (IFMA) ได้จัดงาน “Muaythai Gala 2024” ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 2 ปี การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและกีฬามวยไทยในซาอุดีอาระเบีย โดยมีเจ้าชาย Fahad bin Mansour Al Saud รองประธาน IFMA และประธาน SMF และนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของซาอุดีฯ ตลอดจนคณะผู้แทนทางการทูตของประเทศต่าง ๆ ในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
 
การจัดงาน "Muaythai Gala 2024" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Muaythai Diplomacy 2024" ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งนอกจากการจัด "Muaythai Gala 2024" แล้ว ยังมีการจัด “Muaythai Workshop for Saudi Muaythai Trainers” ในวันที่ 8– 9 พฤษภาคม 2567 ที่ค่ายมวย Fight Club ในกรุงริยาด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกสอนมวยไทยระหว่างครูมวยไทยของไทยกับครูมวยไทยของซาอุดีอาระเบียอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ