สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Muaythai Workshop for Saudi Muaythai Trainers

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Muaythai Workshop for Saudi Muaythai Trainers
353 view
เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดกิจกรรม Muaythai Workshop for Saudi Muaythai Trainers ณ ค่ายมวย Fight Club ในกรุงริยาด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกสอนมวยไทยระหว่างครูมวยไทยของไทยกับครูมวยไทยของซาอุดีอาระเบีย โดยมีโค้ชและครูฝึกมวยไทยจากค่ายมวยต่าง ๆ ในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน
 
การจัดกิจกรรม Muaythai Workshop for Saudi Muaythai Trainers เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Muaythai Diplomacy 2024 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดร่วมกับสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย (Saudi Muaythai Federation หรือ SMF) การกีฬาแห่งประเทศไทย และ International Federation of MuayThai Association (IFMA) เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 2 ปี การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและกีฬามวยไทยในซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ