รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศใช้มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศใช้มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

4 ก.พ. 2564

233 view
วันที่ 4 ก.พ. 2564 รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศใช้มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 2564 ซึ่งมีมาตรการที่ส่งผลต่อประชาชน ดังนี้
 
(1) ห้ามการจัดงานชุมนุมสังสรรค์ (รวมถึงงานแต่งงาน) การประชุมของสำนักงาน ในโรงแรมหรือสถานที่จัดงานต่างๆ รวมถึงในบ้านเช่าหรือเต๊นท์ เป็นเวลา 30 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
(2) ห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะเกินกว่า 20 คน เป็นเวลา 10 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
(3) ระงับการจัดงานและกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด เป็นเวลา 10 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
(4) ปิดการให้บริการของโรงภาพยนตร์ ศูนย์สันทนาการภายในอาคาร (รวมถึงในห้างสรรพสินค้า) สถานที่ออกกำลังกาย สโมสรกีฬา เป็นเวลา 10 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
(5) ระงับการนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารและร้านกาแฟ เป็นเวลา 10 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
(6) จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานศพ และใช้มาตรการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ระงับการนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารและร้านกาแฟ เป็นเวลา 10 วัน (อาจขยายเวลาต่อ)
 
นอกจากนี้ รัฐบาลซาอุดีฯ ยังกำหนดให้ประชาชนทุกคนรวมถึงคนต่างชาติ ใช้ application Tawakkalna ในโทรศัพท์มือถือ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ราชการ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งรวมถึงการเดินทางเข้าเขตคณะทูต (Diplomatic Quarter - DQ) ด้วย ซึ่งตั้งแต่คืนวันที่ 3 ก.พ. 2564 จนถึงปัจจุบัน (เวลา 12.30 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 2564) application ดังกล่าวมีปัญหาขัดข้อง เพราะมีคนลงทะเบียนเพิ่มจำนวนมาก