รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศเลื่อนกำหนดวันเปิดพรมแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศเลื่อนกำหนดวันเปิดพรมแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

31 ม.ค. 2564

204 view

วันนี้ (29 มกราคม 2564) รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศเลื่อนกำหนดวัน (1) อนุญาตให้คนซาอุดีฯ เดินทางออกไปต่างประเทศและกลับเข้าประเทศได้ตามปกติ (2) ยกเลิกการระงับเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด และ (3) เปิดพรมแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทั้งหมดตามปกติ จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยระบุสาเหตุว่าเนื่องจากความล่าช้าของการส่งมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัทผู้ผลิต แก่รัฐบาลซาอุดีฯ จากกำหนดการเดิ