พิธีเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2021 ที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

พิธีเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2021 ที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

14 ม.ค. 2564

226 view

พิธีเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2021 ที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

วิดีโอประกอบ

พิธีเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2021 ที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564