พิธีเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 535 view

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาซียนแห่งกรุงริยาด (ASEAN Riyadh Committee) ในปัจจุบัน ได้นำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และคณบดีคณะทูตในซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ห้างลูลู่ สาขา Riyadh Avenue Mall

วิดีโอประกอบ