พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาพบคนไทยในซาอุดีอาระเบีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ในวันที่ 25 มกราคม 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาพบคนไทยในซาอุดีอาระเบีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ในวันที่ 25 มกราคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2565

| 486 view
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาพบคนไทยในซาอุดีอาระเบีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ระหว่างการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 และได้เขียนข้อความในสมุดเยี่ยม โดยเน้นย้ำให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ช่วยกันทำงานทดแทนเวลาที่เสียไป
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขออนุญาตนำภาพมาลงเพื่อให้คนไทยได้รับทราบถึงความรักและความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ขอให้คนไทยในซาอุดีอาระเบียได้ร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ