ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,413 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) กำหนดจัดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง (E-Passport) งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานแก่คนไทยในประเทศเลบานอน ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต Kantari Residence, P.O.Box 116916, Block B, 1st Floor, Beirut

 

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการด้านกงสุล โปรดนำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของท่านมาในวันให้บริการด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +966 11 488 1174 ต่อ 223, 224, 225 หรือสายด่วน (Hotline) หมายเลข +966 55 798 2002, +966 55 462 2005 หรืออีเมล์ [email protected] [email protected] สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเบรุต (Tel. +961 1 354 200) หรือติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ “ชมรมคนไทยในเลบานอน”

เอกสารประกอบ

ประกาศกงสุลสัญจร_ครั้งที่_3-_ณ_กรุงเบรุต.pdf