บริการคำปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “Doctor A to Z”

บริการคำปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “Doctor A to Z”

25 ก.พ. 2564

196 view
ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการคำปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “Doctor A to Z” เมื่อเดือน พ.ค. 2563 นั้น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว ดังนี้
 
1. ขยายระยะเวลาการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อกรอกรหัส “DCA19” ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
 
2. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าบริการคำปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 10% เมื่อกรอกรหัส “DCA10” ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
 
ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @doctorAtoz

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ